Najlepsze drukarki 3D: Od FDM do żywicy, najlepsze drukarki porównane

Jeśli jesteś na rynku drukarki 3D, znajdziesz tutaj taką, która będzie odpowiadała Twoim potrzebom.

3D printers have come a long way in the past few years. 

Initially relegated to large industrial processes, they experienced a bit of a boom in the mid-2010s, when the technology became affordable to small offices, design firms, and hobbyists. Since then, 3D printers have evolved along with several vectors. 

Low-cost, high-resolution resin printers have joined filament-based (or FDM) printers in the home and hobbyist market. Printers with large print areas have become available at both the low and high end, with lower-end printers optimizing for the very basic heated plates needed for large prints, while the higher-end solutions add sealed chambers, temperature management, touchscreens, and cameras. Printers with dual extruders are becoming more common, and the slicing software needed to prepare prints is becoming more sophisticated. We’re also starting to see more full color and metal printing.

In this guide, we award best-of-show for a range of printer categories. We’re spotlighting the machines based on where they’re best used. We’re starting with the most expensive offerings and ending with our favorite under-$200 printer. 

Stratasys Fortus 450MC

Stratasys to dobrze znana nazwa w przestrzeni przemysłowego druku 3D, a Fortus 450MC istnieje już od jakiegoś czasu. Tak więc, choć nie jest to najnowsza drukarka 3D, ta warta ponad 100 tys. dolarów drukarka znalazła się na naszej liście, ponieważ jej w pełni zamknięty obszar druku o wymiarach 406 x 355 x 406 mm może niezawodnie produkować włókno węglowe, nylon, nylon z domieszką włókna węglowego i zaawansowane filamenty na bazie żywicy w dzień i w nocy, bez zbędnego pocenia się.

Jeśli budujesz prototypy, które zamierzasz wykorzystać, a nie tylko pokazać, ta drukarka może produkować wytrzymałe części o wąskich tolerancjach do zastosowań przemysłowych. Nasi przyjaciele z Fargo 3D Printer Repair mówią nam: „Ogólnie rzecz biorąc, solidna maszyna od renomowanej firmy, podoba nam się dodatkowy rozmiar 450mc w stosunku do 380mc”.

Plusy:

 • Duży zakres materiałów przemysłowych
 • Ochrona danych zgodna z U.S. DOD STIG wbudowana w maszynę
 • Oprogramowanie GrabCAD Print

Minusy:

 • Wysoka cena.
 • Niewielki obszar roboczy jak na tę cenę
 • Brak Wi-Fi


3D printers have come a long way in the past few years. 

Initially relegated to large industrial processes, they experienced a bit of a boom in the mid-2010s, when the technology became affordable to small offices, design firms, and hobbyists. Since then, 3D printers have evolved along with several vectors. 

Low-cost, high-resolution resin printers have joined filament-based (or FDM) printers in the home and hobbyist market. Printers with large print areas have become available at both the low and high end, with lower-end printers optimizing for the very basic heated plates needed for large prints, while the higher-end solutions add sealed chambers, temperature management, touchscreens, and cameras. Printers with dual extruders are becoming more common, and the slicing software needed to prepare prints is becoming more sophisticated. We’re also starting to see more full color and metal printing.

In this guide, we award best-of-show for a range of printer categories. We’re spotlighting the machines based on where they’re best used. We’re starting with the most expensive offerings and ending with our favorite under-$200 printer. 

Stratasys Fortus 450MC

Best exotic plastics industrial printer

stratasys-fortus-450mc.png
Stratasys

Stratasys is a well-known name in the industrial 3D printing space, and Fortus 450MC has been around for a while. So while it’s not the most recently introduced 3D printer, this $100K+ printer makes its place on our list because its fully enclosed 406 x 355 x 406 mm print area can reliably produce carbon fiber, nylon, carbon fiber-infused nylon, and advanced resin-based filament night and day, without breaking a sweat.

If you’re building prototypes you intend to use rather than just show off, this printer can produce tough parts with tight tolerances for use in industrial applications. Our friends at Fargo 3D Printer Repair tell us, „Overall a solid machine from a reputable company, we like the additional size of the 450mc over the 380mc.”

Pros:

 • Large range of industrial materials
 • U.S. DOD STIG compliance data protection built into machine
 • GrabCAD Print software

Cons:

 • High price
 • Smallish build area for the price
 • No Wi-Fi

Desktop Metal Studio System+

Większość drukarek 3D topi lub łączy plastik w celu wytworzenia obiektów 3D. Desktop Metal Studio System+ jest fascynującą propozycją, ponieważ może produkować 3D metalowe części ze stali, aluminium, miedzi, a nawet tytanu. Fizycznie, maszyna może zmieścić się na biurku lub stole warsztatowym i nie wymaga całego środowiska fabrycznego, aby stworzyć prototypy, które według firmy są równoważne pod względem wytrzymałości i właściwości z częściami formowanymi wtryskowo.

Mamy tu do czynienia z poważną nauką o materiałach. Wykorzystując proces zwany Bound Metal Deposition, drukarka używa związanych metalowych prętów, które są analogiczne do filamentu w drukarkach plastikowych FDM. Materiał źródłowy zawiera mieszankę metalu, wosku i spoiw polimerowych, co pozwala na wydrukowanie obiektu na płycie konstrukcyjnej. Po wydrukowaniu obiektu należy go umieścić w zbiorniku, w którym roztwór rozpuszcza główny środek wiążący i tworzy serię otwartych kanałów w obiekcie. Ostatni etap post-processingu polega na wykorzystaniu pieca spiekalniczego, który podgrzewa gotowy obiekt do punktu poprzedzającego upłynnienie, powodując, że obiekt staje się masą stałą.

To, co nas najbardziej intryguje, to ustawienie biurowe, w jakim może funkcjonować ta drukarka. Firma twierdzi, że nie ma potrzeby stosowania respiratorów lub zewnętrznej wentylacji, co oznacza, że to urządzenie za 120 000 dolarów może współistnieć w środowisku projektowym bez specjalnych udogodnień środowiskowych.

Plusy:

 • Drukuje 3D metal
 • Wykonuje złożone, metalowe części zamienne na żądanie
 • Mieści się na stole warsztatowym

Minusy:

 • Cena jest wysoka
 • Dwuetapowy proces drukowania i spiekania
 • Mocne… i słabe… strony odlewu metalowego


3D printers have come a long way in the past few years. 

Initially relegated to large industrial processes, they experienced a bit of a boom in the mid-2010s, when the technology became affordable to small offices, design firms, and hobbyists. Since then, 3D printers have evolved along with several vectors. 

Low-cost, high-resolution resin printers have joined filament-based (or FDM) printers in the home and hobbyist market. Printers with large print areas have become available at both the low and high end, with lower-end printers optimizing for the very basic heated plates needed for large prints, while the higher-end solutions add sealed chambers, temperature management, touchscreens, and cameras. Printers with dual extruders are becoming more common, and the slicing software needed to prepare prints is becoming more sophisticated. We’re also starting to see more full color and metal printing.

In this guide, we award best-of-show for a range of printer categories. We’re spotlighting the machines based on where they’re best used. We’re starting with the most expensive offerings and ending with our favorite under-$200 printer. 

Stratasys Fortus 450MC

Best exotic plastics industrial printer

stratasys-fortus-450mc.png
Stratasys

Stratasys is a well-known name in the industrial 3D printing space, and Fortus 450MC has been around for a while. So while it’s not the most recently introduced 3D printer, this $100K+ printer makes its place on our list because its fully enclosed 406 x 355 x 406 mm print area can reliably produce carbon fiber, nylon, carbon fiber-infused nylon, and advanced resin-based filament night and day, without breaking a sweat.

If you’re building prototypes you intend to use rather than just show off, this printer can produce tough parts with tight tolerances for use in industrial applications. Our friends at Fargo 3D Printer Repair tell us, „Overall a solid machine from a reputable company, we like the additional size of the 450mc over the 380mc.”

Pros:

 • Large range of industrial materials
 • U.S. DOD STIG compliance data protection built into machine
 • GrabCAD Print software

Cons:

 • High price
 • Smallish build area for the price
 • No Wi-Fi

View now at Stratasys.com

Desktop Metal Studio System+

Best office-sized metal printer

desktop-metal-studio-system.png
Desktop Metal

Most 3D printers melt or fuse plastic to produce 3D objects. The Desktop Metal Studio System+ is a fascinating offering because it can produce 3D metallic parts made of steel, aluminum, copper, and even titanium. Physically, the machine can fit onto a desk or a workbench and doesn’t require an entire factory environment to create prototypes the company says are the equivalent in strength and characteristics as injection molded parts.

There’s some serious materials science going on here. Using a process called Bound Metal Deposition, the printer uses bound metal rods that are analogous to filament in FDM plastic printers. The source material contains a mix of metal, wax, and polymer binders, which allows the object to be printed on the build plate. Once the object has been printed, it needs to be placed into a tank where a solution dissolves the primary binding agent and creating a series of open channels within the object. The final stage of post-processing involves the use of a sintering furnace, which heats the finished object to a point before liquefaction, causing the object to become a solid mass.

What intrigues us most is the office setting this printer can function in. The company says there’s no need for respirators or external ventilation, which means this $120,000 device can coexist in a design environment without special environmental accommodations.

Pros:

 • It 3D prints metal
 • Make complex, metal replacement parts on-demand
 • Fits on a workbench

Cons:

 • Price is up there
 • Two-step printing and sintering process
 • The strengths…and weaknesses…of cast metal

Sindoh 3DWOX 7X

Dzięki możliwości wytłaczania warstw o grubości nawet 0,5 mm, 7X jest w stanie uzyskać bardzo drobne detale. Nie przyznaliśmy mu nagrody za najlepszy druk 3D, ponieważ Formlabs Form 3 (patrz poniżej) może produkować jeszcze drobniejsze detale. Tam, gdzie 7X naprawdę błyszczy, jest jednak jego solidna jak skała niezawodność, jeśli chodzi o produkcję elastycznych części. Ponieważ obsługuje bezpośrednie wytłaczanie (a nie w stylu bowdena), filament ma niewielką możliwość związania się przed położeniem na łożu druku.

W cenie około 15.000 dolarów jest to drukarka wielkoformatowa, o obszarze roboczym 370 x 390 x 450 mm. Obsługuje Ethernet i łączność bezprzewodową i wykorzystuje wkłady drukujące z filamentem, które pozwalają na łatwość użycia przy wymianie filamentu bez kłopotliwej walki z ekstruderem. Nasi przyjaciele z Fargo 3D Printer Repair mówią nam: „Fantastyczna drukarka do elastycznych przedmiotów i pracy z drobnymi detalami”.

Plusy:

 • Niezawodna produkcja elastycznych części
 • Podwójne dysze pozwalają na mieszanie elastycznych i sztywnych tworzyw w jednej części
 • Głosowy przewodnik użytkownika na maszynie

Wady:

 • Głosowy przewodnik użytkownika na maszynie
 • Brak wewnętrznej kamery
 • Tylko jeden dostępny rozmiar dyszy

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top