Akcje Elastic lekko spadają po mieszanych wynikach i perspektywach

Akcje Elastic N.V. spadły nieznacznie w późnych godzinach handlu po tym, jak firma zajmująca się wyszukiwaniem informacji dla przedsiębiorstw odnotowała wzrost przychodów w ostatnim kwartale, ale nie spełniła prognoz.

W kwartale, który zakończył się 31 stycznia, Elastic odnotował zysk przed kosztami, takimi jak wynagrodzenie za akcje, w wysokości 17 centów na akcję, w porównaniu do straty 12 centów na akcję rok temu, przy przychodach w wysokości 275 milionów dolarów, co oznacza wzrost o 23%. Analitycy oczekiwali zysku w wysokości pięciu centów na akcję przy przychodach w wysokości 270,76 dolarów.

Przychody Elastic Cloud w kwartale wzrosły o 38%, do 111 milionów dolarów, przy czym przychody z chmury stanowią obecnie 40% przychodów Elastic, w porównaniu z 36% o tej porze roku ubiegłego. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły w kwartale 7 mln dolarów, a firma miała 878 mln dolarów gotówki i ekwiwalentów w ręku na koniec stycznia.

Elastic miał 19 900 abonentów na koniec kwartału, co oznacza wzrost z 19 700 w drugim kwartale i 17 900 rok temu. Klienci z roczną wartością kontraktu większą niż 100 tys. dolarów przekroczyli 1 100, co oznacza wzrost z 890 w styczniu ubiegłego roku. Wskaźnik retencji netto wyniósł około 120%.

Najważniejsze wydarzenia w kwartale to podwojenie przez Elastic przychodów z partnerskich rynków hiperskalera, w tym wiele transakcji o rocznej wartości kontraktu przekraczającej 1 mln USD. Firma wprowadziła również nowe narzędzia do wdrażania i zarządzania przetwarzaniem języka naturalnego w indeksach wyszukiwania w celu przyspieszenia czasu uzyskania wartości i zapewnienia wyższej jakości wyników wyszukiwania.

„W obliczu trudnej sytuacji makroekonomicznej, możliwości naszej platformy stanowią odpowiedź na priorytety klientów, którzy poszukują możliwości zwiększenia wydajności przy jednoczesnym zwiększeniu widoczności, bezpieczeństwa i wglądu w dane w całej swojej działalności” – powiedział Ash Kulkarni, dyrektor generalny Elastic, w komunikacie prasowym firmy. „Klienci podjęli silne zobowiązania umowne wobec nas w ciągu kwartału i pozostajemy pewni długoterminowych możliwości rynkowych i podstawowych fundamentalnych sił naszej działalności”.

W czwartym kwartale fiskalnym 2023 roku skorygowany zysk ma wynieść od ośmiu do 10 centów na akcję przy przychodach od 276 do 278 milionów dolarów. Analitycy oczekiwali ośmiu centów na akcję przy 282,9 mln dolarów.

W całym roku fiskalnym 2023 spółka spodziewa się zysku na poziomie od 11 do 14 centów na akcję przy przychodach od 1,065 mld do 1,067 mld dolarów. Podobnie jak w przypadku prognozy kwartalnej, była ona trafiona i chybiona – analitycy spodziewali się skorygowanej straty w wysokości 1 grosza na akcję przy przychodach na poziomie 1,09 mld dolarów.

Niedoszły przychód w prognozie nie był szczególnie zły, ale wystarczył, aby niektórzy inwestorzy sprzedali akcje Elastic w późnych godzinach handlu. Po godzinach akcje Elastic spadły o 2,5%.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top