Jak włączyć God Mode w systemie Windows 11?

Wprowadzenie

Wiele funkcji jest dostępnych w systemie Windows, ukształtowanych tak, aby użyteczność była płynniejsza dla użytkowników. Wśród nich, God Mode Windows 11 jest jedną rzadko zauważalną, ale potężną funkcją w systemie Windows, która poprawia produktywność i doświadczenie użytkownika.

Od początkowej premiery systemu Windows Vista 2007, ta funkcja działała w systemie Windows, aby skategoryzować wszystkie elementy Panelu sterowania w jeden niestandardowy folder. Funkcja została ulepszona z czasem, wraz z aktualizacjami oprogramowania, takimi jak najnowszy Windows 11. Dowiedz się, jak aktywować tę funkcję na swoim komputerze w sekcji.

Co to jest God Mode?

God Mode to niestandardowy folder w systemie Windows, który działa jako kompleksowa lista nazw związanych z funkcjami systemu Windows 11, wszystko w jednym miejscu. Użytkownicy mogą wpisać to, do czego chcą uzyskać dostęp w bazie danych poprzez pasek wyszukiwania w menu Start.

W God Modzie użytkownicy mogą znaleźć zróżnicowane ustawienia związane z Panelem Sterowania, wszystkie skompresowane w pełnej bazie danych, która jest łatwo dostępna. Przykłady tego, co użytkownicy mogą znaleźć poprzez Windows 11 God Mode są funkcje takie jak Data i czas, Przywracanie systemu, Ustawienia drukarki, Ustawienia myszy, Ustawienia kamery i więcej.

Biorąc pod uwagę, że God Mode ma skróty do każdej niezbędnej akcji, użytkownicy mogą uniknąć skomplikowanych kroków związanych z nawigacją przez Ustawienia lub Panel sterowania. Zamiast tego wszystko jest dostępne za pośrednictwem folderu God Mode.

Jak włączyć God Mode w systemie Windows 11?

Prawie wszystkie elementy i funkcje komputerów z systemem Windows są wymienione w sekcji God Mode. Dlatego ważne jest, aby dowiedzieć się, jak włączyć tę bazę danych i prawidłowo poruszać się po niej. Związane z tym są konkretne kroki, które musisz wykonać, aby aktywować God Mode w systemie Windows 11.

Rozwiązanie 1: Jak aktywować God Mode w systemie Windows 11?

Proces aktywacji funkcji God Mode Windows 11 nie jest skomplikowany w obsłudze dla każdego użytkownika systemu Windows. Uzyskanie dostępu do zaawansowanych i podstawowych ustawień systemu wymaga w sumie bardzo niewielu kliknięć.

Jak to zrobić?

Krok 1: Kliknij prawym przyciskiem myszy kursor komputera z systemem Windows 11 na opcji Pulpit.

Krok 2: Następnie najedź kursorem na wybór Nowy i kliknij na Folder. Pozwoli to na utworzenie nowego folderu pod Pulpitem.

new folder

Krok 3: Kliknij dwukrotnie na nowo utworzony folder, aby zmienić jego nazwę na „GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}”.

 rename the folder

Krok 4: Następnie musisz dotknąć dowolnej części Pulpitu, aby zapisać wszystkie zmiany. Oryginalna nazwa folderu zmieni się natychmiast, a możesz zobaczyć, że ikona folderu zmieni się w ikonę Panelu sterowania.

Krok 5: Kliknij folder, aby go otworzyć i wyświetlić listę wszystkich konfiguracji ustawień, które będą działać jako skrót do tej funkcji.

Rozwiązanie 2: Zmień ustawienia dźwięku za pomocą God Mode

Aby uzyskać najlepsze wrażenia użytkownika, ważne jest, aby prawidłowo skonfigurować główne ustawienia wyświetlacza i dźwięku. Jest to przydatne dla różnych funkcji, takich jak nagrywanie wideo na komputerze, oglądanie filmów, a nawet słuchanie piosenek.

Zazwyczaj, jeśli zmiany związane z dźwiękiem ktoś musi dokonać, musi uzyskać dostęp do aplikacji Ustawienia lub Panel sterowania na komputerze. Wszystko to może z czasem stać się bardzo skomplikowane w obsłudze. Ale Windows 11 God Mode ułatwia dostęp i dostosowanie ustawień dźwięku natychmiast.

Jak z niego korzystać?

Krok 1: Kliknij dwukrotnie folder God Mode, aby uzyskać do niego dostęp.

Krok 2: Przewiń listę w dół, aby znaleźć opcję Dźwięk.

Krok 3: Następnie dokonaj zmian związanych z dźwiękiem, takich jak dostosowanie domyślnie ustawionych dźwięków systemowych, zmiana głośności dla wielu podłączonych urządzeń i zarządzanie konfiguracjami kart dźwiękowych na komputerze.

 sound-related changes
Rozwiązanie 3: Dokonaj zmian w ustawieniach systemowych za pomocą God Mode Windows 11

Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do sekcji System i dokonać zmian ustawień związanych z funkcjami systemowymi poprzez menu Ustawienia. Niektóre funkcje, do których można uzyskać dostęp i dostosować za pośrednictwem tej sekcji, to umożliwienie zdalnego dostępu do komputera, zarządzanie profilami użytkowników itp. Jednak organizacja różnych funkcji nie jest doskonale dostępna w tej sekcji.

Niektóre funkcje, które mogą należeć do dwóch kategorii, są dostępne tylko w jednej zakładce. Dlatego użytkownicy mogą mieć trudności z płynnym wyszukiwaniem tych różnych opcji. Ale dzięki Windows 11 God Mode prostsze jest wyszukiwanie i znajdowanie tych sekcji w jednym miejscu.

Jak to zrobić?

Krok 1: Uzyskaj dostęp do folderu God Mode, klikając go dwukrotnie, a następnie przewijając opcje.

Krok 2: Kliknij na opcję System.

Krok 3: W tej sekcji dokonaj dostosowań, takich jak personalizacja Windows PC, aktualizacja zmiennych systemowych, procesy dostosowywania rozmiaru pamięci wirtualnej itp.

 Windows PC personalization

Krok 4: Stuknij w określone części, takie jak „Sprawdź szybkość procesora”, aby uzyskać szybkie informacje dotyczące specyfikacji procesora.

Rozwiązanie 4: Użyj sekcji God Mode na stronie Rozwiązywanie błędów/problemów w systemie Windows 11

Podczas pracy w systemie Windows 11 mogą pojawić się pewne nagłe problemy lub błędy. Różne kwestie mogą powodować takie problemy, niektóre poważne, podczas gdy inne są nieistotne.

Możesz użyć najwyższej klasy programu do optymalizacji i zarządzania zdrowiem komputera innej firmy, takiego jak Systweak Advanced System Optimizer do sprawdzania stanu komputera itp. Możesz też użyć wbudowanych narzędzi do rozwiązywania problemów, aby je naprawić.

W God Modzie wszystkie różne funkcje rozwiązywania problemów są dostępne w jednej sekcji Rozwiązywanie problemów dla różnych problemów związanych z niebieskim ekranem, wyszukiwaniem, drukowaniem, siecią i problemami opartymi na wyświetlaniu.

Jak to zrobić?

Krok 1: Kliknij dwukrotnie na God Mode, aby otworzyć folder.

Krok 2: Przewiń opcje, aby znaleźć sekcję Rozwiązywanie problemów.

 God Mode

Krok 3: Wybierz główną rzecz, którą chcesz rozwiązać problem i natychmiast uruchom funkcję, aby szybko zdiagnozować i naprawić.

Rozwiązanie 5: Skonfiguruj zaawansowane ustawienia dla Windows 11 poprzez God Mode

Możliwe jest uzyskanie dostępu do zaawansowanych ustawień w systemie Windows również poprzez folder God Mode. Obejmują one bardziej techniczne funkcje, takie jak formatowanie partycji dysku, defragmentacja derywacyjna, zarządzanie poświadczeniami Windows/Web, konfiguracja kontrolera gier USB itp.

Możliwe jest łatwe uzyskanie dostępu do tych ustawień w jednym miejscu w God Mode i dokonanie zmian za pomocą prostych kliknięć.

Jak to zrobić?

Krok 1: Kliknij dwukrotnie na górze folderu God Mode.

Krok 2: Na następnej liście przeglądaj opcje, aby znaleźć zaawansowane ustawienia, takie jak „Przywróć historię plików”. Kliknij na niego, aby wprowadzić zmiany.

 Restore File History
Rozwiązanie 6: Jak dezaktywować God Mode

W niektórych przypadkach użytkownicy mogą potrzebować usunąć folder God Mode. Usunięcie folderu nie jest skomplikowane, ale unikaj usuwania folderu, jeśli znajduje się on w folderze z innymi danymi, w których się znajduje. Zmiana nazwy folderu God Mode za pośrednictwem Eksploratora Windows na oryginalną nazwę jest niemożliwa. Musisz uruchomić określone kroki w Command Prompt, aby sobie z tym poradzić.

Jak to zrobić?

Krok 1: Uzyskaj dostęp do lokalizacji folderu God Mode na swoim komputerze.

Krok 2: Naciśnij klawisze Win + R, aby otworzyć Uruchom, a następnie wpisz cmd. Naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć okno Wiersz poleceń.

Command Prompt

Krok 3: Uruchom polecenie ren w oknie Command Prompt, aby zmienić nazwę pliku na starszą wersję, aby przywrócić go automatycznie do tej wersji. Oto polecenie, które należy uruchomić:

ren „God Mode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}”

run the ren command

Wnioski

Rzeczywiście, God Mode jest bardzo przyjazną funkcją dostępną dla użytkowników systemu Windows 11 pod względem łatwej dostępności funkcji i użytkowania. Włączenie tej funkcji jest proste i pozwala użytkownikom wykorzystywać różne skróty do efektywnej pracy.

Przećwicz włączanie, używanie i nawigowanie w tym folderze, aby łatwiej i szybciej wykonywać różne procesy robocze, którymi musisz się zająć. Następnie wykonuj swoje czynności w bardziej płynny sposób.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top