UE zbliża się do wielkich inwestycji w krajową produkcję chipów półprzewodnikowych

Według danych UE, wiele ważnych sektorów technologicznych w bloku cierpi na braki w dostawach chipów półprzewodnikowych, głównie w wyniku europejskiej zależności od importu z ograniczonej liczby firm i krajów. Aby rozwiązać ten problem, Unia zamierza pobudzić swój krajowy przemysł poprzez wdrożenie nowych przepisów.

W środę Parlament Europejski przyjął stanowisko w sprawie dwóch proponowanych projektów ustaw: ustawy o chipach i wspólnego przedsięwzięcia na rzecz chipów.

W sprawie ustawy o chipach, europosłowie poparli tekst przedstawiony przez komisję ds. przemysłu i wyrazili swoje poparcie dla jego trzech głównych środków:

  1. Wzmocnienie zdolności technologicznych i innowacji oraz przyciąganie talentów.
  2. Zachęcanie do inwestycji i zwiększanie zdolności produkcyjnych.
  3. Wdrożenie mechanizmu reagowania kryzysowego, umożliwiającego Komisji monitorowanie dostaw półprzewodników, ocenę ryzyka i przewidywanie niedoborów.

Komentując ustawę o chipach, sprawozdawca Dan Nica powiedział, że powinna ona ustanowić Europę jako „kluczowego gracza” na światowym rynku półprzewodników. „Nie tylko budżet musi być współmierny do wyzwań i finansowany ze świeżych pieniędzy, ale UE powinna być liderem w dziedzinie badań i innowacji, mieć środowisko przyjazne dla biznesu, szybki proces wydawania pozwoleń i inwestować w wykwalifikowaną siłę roboczą dla sektora półprzewodników” – dodał.

W osobnym głosowaniu posłowie poparli również propozycję wspólnego przedsięwzięcia Chips, które wdraża środki zaproponowane w ramach inicjatywy Chips for Europe i uzupełnia programy Digital Europe i Horizon Europe. Jego celem jest zwiększenie inwestycji w badania, rozwój i infrastrukturę innowacyjną w celu wsparcia budowania potencjału na dużą skalę.

„Mikroprocesory stanowią integralną część transformacji cyfrowej i ekologicznej UE, a także naszej agendy geopolitycznej” – powiedziała Eva Maydell, sprawozdawczyni wspólnego przedsięwzięcia na rzecz chipów. „Apelujemy o nowe finansowanie, które odzwierciedla strategiczne znaczenie europejskiego sektora chipów. Partnerzy i konkurenci Europy również intensywnie inwestują w swoje zakłady produkujące półprzewodniki, umiejętności i innowacje.”

Parlament Europejski jest teraz gotowy do rozpoczęcia rozmów z Radą na temat obu projektów ustaw. Jeśli negocjacje zakończą się sukcesem, ustawa o chipach może zmienić oblicze Europy. Przeznaczona na 43 miliardy euro i mająca na celu zapewnienie 20% światowych dostaw do 2030 roku, ustawa mogłaby pomóc UE wzmocnić jej konkurencyjność i suwerenność w tym sektorze.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top